ایجاد حساب کاربری

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

پروژه مکانیک سیالات – شبیه سازی انتقال و رسوب ذرات در محیط متخلخل

Description:

شبیه سازی انتقال و رسوب ذرات در محیط متخلخل

شرح پروژه: در این پروژه دیدگاه کار اویلری است و باید برای ذرات حرکت براونی و جذب در سطوح یا محیط متخلخل در نظر گرفته شود.
فایل مش محیط متخلخل ساخته شده،فقط باید فایل udf برای حرکت براونی و جذب در محیط متخلخل نوشته شود و اضافه شود.

فایل صورت پروژه

دانلود فایل انجام پروژه

بالا

اشتراک گذاری در گوگل پلاس برای حمایت از ما