ثبت پروژه

توجه: لطفا هر کاری را که باید در پروژه شما انجام دهیم در این فرم وارد نمایید. اطلاعات شما نزد شریف پروژه کاملا محرمانه نگهداری می شود و به هیچ عنوان در اختیار هیچ کسی قرار نمی گیرد و به صورت کاملا امن نگهداری می شود.
مشخصات پروژه

مثال: برق/ الکترونيک

در صورتی که پروژه به گزارش نیاز دارد مشخصات آن را اینجا بنویسید. همچنين می‌توانيد فايل توضيحات کامل را در قسمت بعدی بارگذاری (آپلود) نماييد.

+
آپلود فایل

پسوند های مجاز: zip, rar, doc ,docx, pdf, jpg, jpeg, png, gif برای حفظ حریم شخصی خود اطلاعات شناسایی خود را در فایل قرار ندهید.

مانند: 31 خرداد

تخمین قیمت اختیاری است

مثال: matlab, word, powerpoint

لطفا به صورت کامل و دقیق وارد نمایید.

لطفا به صورت کامل و دقیق وارد نمایید.

به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد

CAPTCHA
لطفا صبر کنید
بالا